FC Barcelona

Seient lliure. Tots hi guanyem

L'informem que actualment el servei del Seient Lliure està fora de servei.

 

 

 

 

 

 

FC Barcelona